Výfuk wallpaper

2. prázdninová série 13. ročníku

Termín odeslání poštou: 26. 8. 2024 20:00:00
Termín uploadu: 26. 8. 2024 20:00:00

Letáček všech prázdninových sérií
Zadání 2. prázdninové série

 1. Prázdninový kvíz reloaded

6
7
8
9
(10 bodů)
figure

1. Jak se jmenuje vynález, který od 19. století zachránil tisíce horníků před výbuchem methanu? Poprvé byl použit v roce 1816.

A. Stephensonova svítilna
B. Wolfova pochodeň
C. Clannyho lampa
D. Davyho kahan

2. Které záření využívá termokamera k měření teploty?

A. UV záření
B. infračervené záření
C. katodové záření
D. rentgenové záření

3. Proč jsou dlaždice pocitově studenější než koberec o stejné teplotě?

A. koberec má nižší tepelnou vodivost
B. koberec má vyšší relativní permitivitu
C. dlaždice mají vyšší absolutní permeabilitu
D. dlaždice mají nižší tepelnou vodivost

4. Co je hlavní důvod přidávání látky absorbující UV záření do pracího prášku?

A. aby bylo prádlo měkčí
B. kvůli odstranění mastných skvrn
C. aby prádlo rychleji uschlo na slunci
D. aby byla bílá bělejší

5. Kde na Zemi nemůžeme nikdy vidět polární záři?

A. severněji od obratníku Raka a jižněji od obratníku Kozoroha
B. můžeme ji vidět všude
C. na rovníku
D. jižněji od obratníku Raka a severněji od obratníku Kozoroha

6. Jak se jmenuje jednotka odvozená ze soustavy SI, kterou lze v základních jednotkách SI vyjádřit jako $\mathrm{m^2\cdot kg\cdot s^{-2}\cdot A^{-1}}$?

A. ohm
B. farad
C. siemens
D. weber

7. Která z následujících fyzikálních abstrakcí se standardně nevyužívá při řešení fyzikálních problémů?

A. hmotný bod
B. tuhé těleso
C. černý bod
D. černé těleso

8. Cyklista jel na kole podél řeky a pozoroval na hladině odraz lesa na kopci na protějším břehu. Jakou zdánlivou rychlostí se odraz pohyboval vůči hladině? Odrazem je zde myšlena zdánlivá poloha obrazu lesa na hladině (tedy ne zdánlivý obraz jakožto pojem z optiky, který vzniká „za hladinou“).

A. celý odraz se pohyboval stejnou rychlostí jako cyklista
B. různé části se mohly pohybovat různě rychle, ale všechny pomaleji než cyklista
C. různé části se mohly pohybovat různě rychle, některé rychleji než cyklista a jiné pomaleji
D. odraz se na hladině nepohyboval

9. Je možné dát ve fotbale gól přímo z rohového kopu (tedy aniž by se míč dotkl některého z dalších hráčů)?

A. ano, hraje v tom roli Eulerova síla
B. ano, díky působení Coriolisovy síly
C. ano, díky Magnusovu efektu
D. ne

10. Může se stát, že když si před počítačem či mobilním telefonem necháte nasazené sluneční brýle a nakloníte trochu hlavu, tak obrazovka zčerná a není na ní nic vidět. Proč k tomu dochází?

A. kvůli přítomnosti tzv. slepé skvrny
B. kvůli polarizaci světla
C. dojde k destruktivní interferenci
D. dojde ke konstruktivní interferenci

 2. Pivařská

6
7
8
9
(10 bodů)
figure

Viktor s Jardou plánují, že si otevřou velkolepou hospodu, jejíž součástí bude i pivovar. Proces výroby je ale trochu komplikovaný, předně je třeba hodně surovin. Jarda s Viktorem mají však ještě více megalomanské myšlenky, takže je napadlo, jaké by to bylo, kdyby vařili pivo pro celé Česko. Odhadněte, jaká plocha půdy je potřeba k vypěstování všech surovin potřebných k tomuto účelu.

 3. Zase ta zmrzlina

6
7
8
9
(10 bodů)

Výfuček si v létě koupil zmrzlinu, ale než si ji donesl na pláž, rozpustila se mu. Aby se to příště nestalo, vyrobil si na přepravu zmrzliny vlastní termoláhev. Vyzkoušejte si to také.

Vyrobte alespoň dvě různé termoizolační nádoby a změřte, za jak dlouho se v nich na slunci rozpustí nějaký konkrétní vámi zvolený objem ledu. Své výsledky srovnejte se situací, kdy je led ponechán na přímém slunci mimo termoláhev.

Jelikož se jedná o experiment, nezapomeňte provést více měření, popis jejich průběhu a stručnou diskuzi výsledků.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací