Výfuk wallpaper

Pro učitele

Korespondenční seminář Výfuk poskytuje žákům skvělou příležitost poprvé poznat divy fyziky a rozšířit jejich znalosti. Krom toho se pro řešitele ve velké většině případů jedná o první kontakt s akademickým prostředím a lidmi podobných zájmů, který jim zpravidla dá velmi cenné zkušenosti. Proto bychom Vám rádi nabídli možnost zapojit se do jeho propagace.

Z naší zkušenosti vyplývá, že pro mladší děti je těžší ve volném čase začít s organizovanou činností, než je tomu například u středoškoláků. Myslíme si, že vhodné pošťouchnutí správným směrem, které může pocházet právě od učitele, dodá v mnoha případech potřebnou odvahu udělat první krok. Doporučení Výfuku Vašim žákům pro ně může být rozhodujícím momentem pro formování zájmu o fyziku a přírodní vědy obecně.

Naše soutěž se nesnaží podporovat jen na první pohled nadané děti. Úlohy koncipujeme tak, aby byly jednak zajímavé, a jednak dávaly každému řešiteli možnost se nezávisle na své úrovni něco naučit a získat body. Samotný formát soutěže navíc bonifikuje spíše píli než talent, jelikož naše úlohy většinou vyžadují nějaký čas. Proto budeme rádi, pokud soutěž doporučíte každému, kdo by o ni mohl mít zájem.

Pozn.: pomoc řešitelům s úlohami v souladu s principy fair play nezakazujeme. Naopak budeme rádi, když se řešitelé naučí něco navíc nejen od nás. Dále je zde možnost se s námi domluvit na tom, že by řešitelé posílali řešení s Vaší pomocí či prostřednictvím Vaší školy.

Co nabízíme

Pokud Vás Výfuk zaujal, můžeme:

  • Vám posílat emaily s informacemi ohledně průběhu semináře (např. upozornění na začátek nové série, úpravy termínů, …),
  • Vám zasílat poštou brožurky k rozdání,
  • přizpůsobit korespondenci Vám a Vašim studentům,
  • po dohodě uspořádat na Vaší škole nějakou fyzikální přednášku spojenou s experimentem.

Pokud máte o cokoli zájem, kontaktujte nás na adrese vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz. V Praze a okolí se s Vámi také můžeme osobně sejít a poskytnout informace o dalších možnostech podpory výuky fyziky skrze činnost našeho semináře či fakulty.

Souhlas se sdílením informací

V rámci zákona o ochraně osobních údajů vyžadujeme kvůli rozesílání mailů a brožurek podpis souhlasu se sdílením osobních údajů, který můžete zaslat elektronicky (na výše uvedený e-mail) či poštou na naši korespondenční adresu.

Korespondenční seminář Výfuk
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
 
Podmínky zpracování osobních údajů

Praktické informace a časté dotazy

  • Pravidla soutěže naleznete zde. Verze k tisku
  • Termíny odeslání sérií v průběhu roku naleznete zde (jejich vydání není vždy pravidelné, ale snažíme se o to, aby řešitelé měli vždy alespoň 3 až 4 týdny času na řešení).
  • Aktuální zadání naleznete vždy na této adrese. Na začátku stránky je také odkaz na plnou brožurku ve formátu PDF, která také obsahuje Výfučtení a poslední bodové ohodnocení.
Na jakou adresu má žák poslat svá řešení?

Většina řešitelů posílá svá řešení elektronicky (ve formátu PDF) skrze naši databázi, do které jsou nakonec všichni naši řešitelé registrováni. Na tomto webu ji naleznete vpravo nahoře pod tlačítkem „Přihlásit se“, a jinak přímo na adrese https://db.fykos.cz/. Tam žák může kliknout na „Registrace“, vybrat seminář „Výfuk“ (FYKOS, který je v ten moment také na výběr, je seminář určený pro středoškoláky), a vyplnit zbytek údajů. Alternativně mohou být papírová řešení zasílána na vpravo a výše uvedenou adresu Korespondenční seminář Výfuk, Matematicko-fyzikální fakulta UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8. Pokud posíláte papírová řešení poštou, pošlete s nimi poprvé také vyplněnou návratku řešitele, a my jej zaregistrujeme sami. Více informací najdete na stránce Jak se zapojit?

Které úlohy máme řešit?

U popisku každé úlohy v brožurce je uvedeno čísly, pro které ročníky je určena. V tomto smyslu se odlišuje pouze první úloha, která je bodována pouze šestým a sedmým ročníkům. Pátá úloha bývá nejobtížnější. Tento fakt bývá označen hvězdičkou. Šestá už je poté experimentální (vhodná pro všechny ročníky), a sedmá se váže k naučenému textu Výfučtení.

Kde najdu text Výfučtení?

Výfučtení jsou naučné texty, které v každé sérii píšeme na různá témata a jsou součástí našich kompletních brožurek, které přicházejí poštou našim řešitelům a nenajdete je v našich zkrácených letáčcích. Výše najdete odkaz na aktuální sérii úloh, u které je také odkaz na poslední brožurku. Archiv všech Výfučtení najdete v sekci Pro řešitele/Výfučtení, a můžeme je vřele doporučit jako studijní texty k některým ve škole probíraným tématům.

Jak se moji žáci umístili?

V brožurkách, které posíláme domů našim řešitelům a případně Vám, je od třetí série vždy uváděno pořadí o dvě série nazpět. Po 6. sérii na začátku léta vychází poslední 7. brožurka, ve které jsou pohromadě pořadí za 5. i 6. sérii (a tak za celý ročník). Na webu je však uveřejňujeme okamžitě, jakmile dokončíme veškeré opravování. Najdete je na stránce Pro řešitele/Pořadí. Pokud sledujete náš Facebook, na nová pořadí upozorňujeme kromě newsletteru i tam.

Jaká bývá cena tábora?

Vzhledem k tomu, že každý ročník se tábor koná v jiné lokalitě a také se velmi liší počet účastníků, cena není stálá, a doplatek na účastníka se pohyboval v průběhu let od 2000 do 4800 Kč, přičemž vyšší uvedená cenová relace odpovídá řadě jiných letních táborů, které rovněž trvají dva týdny. Pokud by cena byla jedinou překážkou v účasti, můžeme ji v individuálních případech snížit.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací