Výfuk wallpaper

Výfučtení

Výfučtení je série naučných textů, které zveřejňujeme průběžně v brožurkách Výfuku. V každém Výfučtení se snažíme přiblížit zajímavá a poučná témata.

Autory textů jsou organizátoři Výfuku. Snažili jsme se o to, aby texty byly co nejvíce srozumitelné, protože se jedná o témata, která se často na základních školách neučí (nebo se vyučují jen velmi zběžně). Díky tomu máte jedinečnou šanci si rozšířit vaše vědomosti.

Archiv Výfučtení

13. ročník (2023/2024)
1. série
Ideální plyn
2. série
Teplo a práce
3. série
Archimédův zákon
4. série
Vysoké napětí
5. série
Gravitace
6. série
Tranzistory
12. ročník (2022/2023)
1. série
Energie
2. série
Duha
3. série
Hybnost
4. série
Teleskopy
5. série
Bohrův model atomu
6. série
Magnety
11. ročník (2021/2022)
1. série
Zanedbávání a zaokrouhlování
2. série
Jaderná energie a jaderné reakce
3. série
Spektroskopie
4. série
Rychlé interstelární cestování
5. série
Hudební teorie
6. série
Termodynamika
10. ročník (2020/2021)
1. série
Krystaly
2. série
Grafy
3. série
Mikroskopy
4. série
Fotometrie
5. série
Fraktály
6. série
Stabilita
9. ročník (2019/2020)
1. série
Částicová ZOO
2. série
Dopplerův jev
3. série
Vrhy
4. série
Teplotní roztažnost
5. série
Páky a kladky
6. série
Hydrodynamika aneb Hydročtení II
8. ročník (2018/2019)
1. série
Isaac Newton
2. série
Max Planck
3. série
Blaise Pascal
4. série
Arthur Ashkin
5. série
Michael Faraday
6. série
William Thomson, 1. baron Kelvin
7. ročník (2017/2018)
1. série
Hybnost a srážky
2. série
Fotoelektrický jev
3. série
Deformace, elasticita
4. série
Astronomické souřadnice
5. série
Elektrické obvody
6. série
Polovodiče
6. ročník (2016/2017)
1. série
Podivné fyzikální jednotky
2. série
Ideální plyn
3. série
Návštěva do mikrosvěta atomů a elektronů
4. série
Otáčivý pohyb
5. série
Jednoduché optické soustavy
6. série
Tajemství černých děr
5. ročník (2015/2016)
1. série
Vektory
2. série
Triky v řešení fyzikálních úkolů
3. série
Meteorologie a její historie
4. série
Geometrické útvary a zobrazení
5. série
Vzdálenosti ve vesmíru
6. série
O kruzích, kružnicích, stupních a radiánech
4. ročník (2014/2015)
1. série
Rovnoměrný a zrychlený pohyb
2. série
Zpracování experimentů
3. série
Vesmírné putování
4. série
Mocniny a kvadratické rovnice
5. série
Původ různých sil
6. série
Atomy
3. ročník (2013/2014)
1. série
Jak se dorozumívají fyzici
2. série
Kapaliny aneb Hydročtení
3. série
Elektřina a elektrické obvody
4. série
Zákony zachování
5. série
Exponenciální a logaritmická funkce
6. série
Keplerovy zákony
2. ročník (2012/2013)
1. série
Triky s mírami
2. série
Vektory
3. série
Ideální plyn
4. série
Goniometrické a cyklometrické funkce
5. série
Elektrické obvody
6. série
Rádioaktivita
1. ročník (2011/2012)
3. série
Goniometrické funkce
4. série
Sliby chyby
5. série
O kráse regrese
6. série
Vektory
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací