Výfuk wallpaper

Organizátoři

Vedení semináře

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
garant semináře
docent Katedry didaktiky fyziky MFF UK.
zdenek.drozd@mff.cuni.cz

Organizátoři

Viktor Materna
hlavní organizátor, vedoucí letního tábora, finance
Studuje 1. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
materna@vyfuk.org
Anežka Čechová
zástupce hlavního organizátora, vedoucí korespondenční části, odborná ilustrátorka
Studuje 4. ročník Gymnázia K. Jaroše v Brně.
anezka@vyfuk.org
Jiří Kohl
vedoucí odborných korektur
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
jirkak@vyfuk.org
Adam Krška
IT, typografický korektor
Studuje 2. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
adam@vyfuk.org
Lukáš Linhart
vedoucí letního tábora, typografický korektor
Studuje 6. ročník Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
lukasl@vyfuk.org
Aleš Opl
vedoucí propagace, odborný korektor
Studuje 2. ročník fyziky na MFF UK.
ales@vyfuk.org
Veronika Bartáková
vedoucí jazykových korektur
Studuje 8. ročník na Slovanském gymnáziu Olomouc
vercab@vyfuk.org
Lubor Čech
správa majetku
Studuje 2. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
lubor@vyfuk.org
Soňa Husáková
zdravotnice, jazyková korektorka, umělecká ilustrátorka
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky se zaměřením na vzdělávání na MUNI.
sona@vyfuk.org
Bc. Miroslav Jarý
IT, správa webu
Studuje 1. ročník Ing. Otevřené informatiky na FEL ČVUT.
jason@vyfuk.org
Patrik Kašpárek
správce obálkování
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
patrik@vyfuk.org
Jan Marjanko
správce vozového parku
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
honzamar@vyfuk.org
Eva Šťastná
řadový organizátor
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
David Chudožilov
vedoucí komunikace s učiteli, lobbista
Student 2. ročníku bakalářského studia počítačové fyziky na FJFI ČVUT
chudozilov@vyfuk.org
Hedvika Kršková
správce sociálních sítí, umělecká ilustrátorka, šefkuchařka
Studuje 8. ročník na Gymnáziu v Mikulově.
hedvi@vyfuk.org
Vojtěch Kubrycht
IT, odborný a typografický korektor
Studuje 6. ročník osmiletého Gymnázia Budějovická
kubrycht@vyfuk.org
Michal Stroff
odborný a jazykový korektor
Studuje 6. ročník osmiletého Gymnázia Budějovická.
stroffis@vyfuk.org
Bc. Alžběta Andrýsková
jazykový korektor, umělecké ilustrace
Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. Aplikované fyziky na UPOL.
betka@vyfuk.org
Monika Drexlerová
komunikace s partnery
studuje 4.ročník na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm
drexlerova@vyfuk.org
Vladimíra Jiříčková
správce sociálních sítí
Studuje 8. ročník osmiletého studia na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.
vladi@vyfuk.org
Pavel Provazník
IT
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
pavelp@vyfuk.org
Jakub Savula
vedoucí binga, jazykový korektor
Studuje 4. ročník čtyřletého studia na Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8.
savula@vyfuk.org
Daniel Fousek
řadový organizátor
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jaroslav Herman
poskytovatel skladových prostor
Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
herman@vyfuk.org
Natálie Lászlóová
řadový organizátor
Studuje 5. ročník na Wichterlově gymnázium v Ostravě
laszloova@vyfuk.org
Martin Motyčka
řadový organizátor
Studuje.
Alena Mouchová
řadový organizátor
Studuje 5. ročník osmiletého gymnázia na Gymnázium Český Krumlov
mouchova@vyfuk.org
Jakub Mráček
řadový organizátor
SPŠ Trutnov 1. Ročník
Tomáš Patsch
odborný korektor
Studuje 1. ročník bakaláře fyziky na MFF UK
patscht@vyfuk.org
Bc. Kateřina Rosická
řadový organizátor
Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
kackar@vyfuk.org
Klára Souza de Joode
řadový organizátor
Studuje 5. ročník osmiletého gymnázia na gymnázium Jana Keplera
Marie Steinhauserová
řadový organizátor
Míla Tomášová
řadový organizátor
Michaela Urbanová
řadový organizátor
Studuje 5. ročník Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.
urbanova@vyfuk.org
Mikuláš Vlčan
typografický korektor
studuje 2.ročník Technického lycea na střední průmyslové škole v Třebíči.
mikes@vyfuk.org
Bc. Julie Weisová
vedoucí odborných ilustrací
Studuje 1. ročník navazujícího magisterského programu Chemie přírodních látek na VUT v Brně.
julca@vyfuk.org
Jakub Radim Zbončák
řadový organizátor
Studium na Gymnázium Brno, Křenová 36
zboncak@vyfuk.org
Daniel Čtvrtečka
řadový organizátor
Eva Feldbabelová
řadový organizátor
Studuje 2. ročník Bc. jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT
evikf@vyfuk.org
Robert Gemrot
odborný korektor
Studuje 3. ročník bakalářského studia na MUNI FI.
robert@vyfuk.org
Hynek Jakeš
odborný korektor
2. ročník Mathematics na University of Cambridge
hynek@vyfuk.org
Václav Verner
řadový organizátor
Studuje 7. ročník osmiletého gymnázia PORG Libeň.
vasek@vyfuk.org
Kateřina Volková
řadový organizátor
3. ročník Bc. Informatika na FEI VŠB
katy@vyfuk.org
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací