Výfuk wallpaper

Organizátoři

Vedení semináře

RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
garant semináře
docent Katedry didaktiky fyziky MFF UK.
zdenek.drozd@mff.cuni.cz

Organizátoři

Viktor Materna
hlavní organizátor, vedoucí letního tábora, finance
Studuje 3. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
materna@vyfuk.mff.cuni.cz
Eva Šťastná
zástupce hlavního organizátora
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Anežka Čechová
vedoucí korespondeční části, odborná ilustrátorka
Studuje 3. ročník Gymnázia K. Jaroše v Brně.
anezka@vyfuk.mff.cuni.cz
Lubor Čech
senior consultant
Studuje 2. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
lubor@vyfuk.mff.cuni.cz
Eva Vochozková
senior consultant, šéfkuchař, správce vozového parku
eva@vyfuk.mff.cuni.cz
Soňa Husáková
komunikace s učiteli, zdravotnice, jazyková korektorka, umělecká ilustrátorka
Studuje 1. ročník Bc. fyziky se zaměřením na vzdělávání na MUNI
sona@vyfuk.mff.cuni.cz
Miroslav Jarý
vedoucí IT, správa webu
Studuje 3. ročník Bc. Softwarového inženýrství a technologií na FEL ČVUT.
jason@vyfuk.mff.cuni.cz
Patrik Kašpárek
správce obálkování
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
patrik@vyfuk.mff.cuni.cz
Jiří Kohl
vedoucí odborných korektur
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
jirkak@vyfuk.mff.cuni.cz
Adam Krška
TeXař, Git, typografický korektor
Studuje 1. ročník Bc. informačních technologií FIT VUT.
adam@vyfuk.mff.cuni.cz
Lukáš Linhart
vedoucí letního tábora, typografický korektor
Studuje 5. ročník Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
lukasl@vyfuk.mff.cuni.cz
Aleš Opl
koordinátor propagace, odborný korektor
Studuje 1. ročník fyziky na MFF UK.
ales@vyfuk.mff.cuni.cz
Bc. Alžběta Andrýsková
vedoucí jazykových korektur, umělecká ilustrátorka
Studuje 1. ročník navazujícího Mgr. Aplikované fyziky na UPOL.
betka@vyfuk.mff.cuni.cz
Pavel Provazník
IT
Studuje 4. ročník na Gymnáziu Pardubice, Dašická
pavelp@vyfuk.mff.cuni.cz
Julie Weisová
vedoucí odborných ilustrací
Studuje 3. ročník Biochemické technologie na VUT v Brně.
julca@vyfuk.mff.cuni.cz
Veronika Bartáková
jazykový korektor
vercab@vyfuk.mff.cuni.cz
David Chudožilov
IT, typografický korektor, zapisovatel
Student 1. ročníku bakalářského studia na FJFI ČVUT
chudozilov@vyfuk.mff.cuni.cz
Robert Gemrot
odborný korektor
Studuje 2. ročník bakalářského studia na MUNI FI.
robert@vyfuk.mff.cuni.cz
Jaroslav Herman
odborný korektor
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Hynek Jakeš
odborný korektor
hynek@vyfuk.mff.cuni.cz
Vladimíra Jiříčková
správce sociálních sítí
Studuje 7. ročník osmiletého studia na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.
vladi@vyfuk.mff.cuni.cz
Hedvika Kršková
správce sociálních sítí, umělecká ilustrátorka
Studuje 7. ročník na Gymnáziu v Mikulově.
hedvi@vyfuk.mff.cuni.cz
Tomáš Patsch
odborný a typografický korektor
Studuje 8. ročník na Slovanském gymnáziu Olomouc
patscht@vyfuk.mff.cuni.cz
Václav Verner
řadový organizátor
Studuje 6. ročník osmiletého gymnázia PORG Libeň.
vasek@vyfuk.mff.cuni.cz
Kateřina Volková
správce Výfučího binga
katy@vyfuk.mff.cuni.cz
Daniel Čtvrtečka
řadový organizátor
Michal Dobrovolný
řadový organizátor
Studuje astrofyziku na PřF MUNI a první ročník víceletého gymnázia v Třebíči.
Monika Drexlerová
řadový organizátor
studuje 3.ročník na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm
Vojtěch Kubrycht
IT, odborný korektor
Studuje 5. ročník osmiletého Gymnázia Budějovická
kubrycht@vyfuk.mff.cuni.cz
Lukáš Létal
řadový organizátor
Studuje 4. ročník čtyřletého studia na gymnáziu Jakuba Škody v Přerově
Jan Marjanko
řadový organizátor
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
honzamar@vyfuk.mff.cuni.cz
Veronika Menšíková
řadový organizátor
Studuje 5. ročník osmiletého gymnázia na Arcibiskupském gymnáziu Praha
Bc. Kateřina Rosická
řadový organizátor
Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
kackar@vyfuk.mff.cuni.cz
Jakub Savula
jazykový korektor
Studuje 3. ročník čtyřletého studia na Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8.
savula@vyfuk.mff.cuni.cz
Pavla Šimová
jazykový korektor
Studuje 1. ročník na Gymnáziu Šumperk.
paja@vyfuk.mff.cuni.cz
Ester Šlapotová
správce sociálních sítí, jazykový korektor
studuje 5.ročník osmiletého gymnázia v Českém Těšíně
ester@vyfuk.mff.cuni.cz
Adam Slavata
řadový organizátor
slavataa@vyfuk.mff.cuni.cz
Michal Stroff
odborný korektor
Studuje 5. ročník osmiletého Gymnázia Budějovická
stroffis@vyfuk.mff.cuni.cz
Mikuláš Vlčan
typografický korektor
studuje 1.ročník Technického lycea na střední průmyslové škole v Třebíči.
mikes@vyfuk.mff.cuni.cz
Jakub Radim Zbončák
řadový organizátor
Studium na Gymnázium Brno, Křenová 36
zboncak@vyfuk.mff.cuni.cz
Vojtěch Zielina
odborný korektor
Studuje 5. ročník osmiletého studia Gymnázia Třinec
Adam Bretšnajder
řadový organizátor
Studuje 5. ročník osmiletého gymnázia Zikmunda Wintru v Rakovníku.
adam.bret@vyfuk.mff.cuni.cz
Michal Červeňák
správa FKSDB
Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.
Eva Feldbabelová
řadový organizátor
Studuje 1. ročník Bc. jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT
evikf@vyfuk.mff.cuni.cz
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací