Výfuk wallpaper

Jak psát řešení

Zejména pro ty z vás, kteří s řešením Výfuku začínají, jsme vytvořili návod na správné sepsání řešení úloh. Avšak najdete-li v něm nějakou skulinku a stále si s něčím nebudete vědět rady, nebojte se svůj dotaz směřovat na naši emailovou adresu vyfuk@vyfuk.org.

Krok první: Zadání

Pozorně si přečtěte zadání. Často se stává, že čtenář přehlédne větu, která značně zjednodušuje řešení úlohy, nebo zapomene část úlohy vyřešit, a tím už na začátku ztrácí body.

Když v zadání nenajdete potřebnou hodnotu k výpočtu, pokuste se ji rozumně odhadnout (např. hmotnost člověka). Rozhodně ji ale nehledejte na internetu (pokud to v textu nezmíníme).

Krok druhý: Obrázek

Pokud je to možné, kreslete si obrázky. Výrazně vám zjednoduší představu daného problému a někdy z nich dokonce můžete získat rovnice potřebné k vyřešení úlohy. Nákresy by měly být dostatečně velké a pro přehlednost můžete použít i barvy.

Krok třetí: Vzorce

V našich úlohách se často používají různé fyzikální vzorce, avšak pamatovat si je nemusíte. Všechny je přehledně naleznete např. ve školních matematických a fyzikálních tabulkách. Výjimečně se může vyskytnout i složitější problém vyžadující těžší vzorce - ty vám v úloze vždy zmíníme a vysvětlíme.

Krok čtvrtý: Kontrola

Každý může udělat chybu, proto je důležité si své výpočty kontrolovat. Nejdříve se zamyslete nad tím, zda má řešení smysl. Pokud se například ptáme na rychlost, kterou Káťa musí běžet, aby stihla tramvaj, asi to nebude $200~\mathrm{km.h^{-1}}$.

Dále je dobré ověřit správnost jednotky vašeho výsledku. To můžeme provést tzv. „rozměrovou analýzou“. Představte si, že počítáme rychlost kuličky $v$, která překoná výškový rozdíl $h$, pomocí vzorce: $$ v = \sqrt{2 g h}.$$ Princip je jednoduchý; místo hodnot dosadíme základní jednotky. Rychlost vyjadřujeme v $\mathrm{m.s^{-1}}$, což by nám mělo vyjít i na druhé straně rovnice. Víme-li, že jednotkou $g$ je $\mathrm{m.s^{-2}}$, jednoduchými matematickými úpravami dostaneme na pravé straně rovnice: $$ \sqrt{(\mathrm{m.s^{-2}}).(\mathrm{m})} = \sqrt{\mathrm{m^2.s^{-2}}} = \mathrm{m.s^{-1}}.$$ Vidíme, že jednotka je správná, takže náš výsledek má šanci na úspěch. Samozřejmě správnost jednotky neznamená nutně správnost výsledku, ovšem dospějeme-li k nesprávné jednotce, můžeme rovnou výsledek označit za chybný.

Technické náležitosti

Řešení úloh nám můžete poslat:

  1. Elektronicky, pomocí našeho návodu
  2. Poštou, zasláním na korespondenční adresu

Každou úlohu zaznamenejte na samostatný list papíru A4 s hlavičkou obsahující vaše jméno a číslo příkladu. Pokud spotřebujete více listů na úlohu, řádně je očíslujte, abychom měli jistotu, že se cestou nic neztratilo. Taková ideální hlavička řešitele Paťa Velikého vypadá následovně:


Obsahové náležitosti

První důležitou věcí je správně zapsat myšlenkový postup použitý v řešení. Oceníme každý dobrý nápad, i když nebude provázen výpočtem. I tak vám rádi úlohu opravíme a ukážeme správnou cestu. Správný komentář může vypadat například takto:

„Jestliže se Petrova rychlost během jeho pohybu nemění, pak za dvojnásobný čas ujde dvakrát delší dráhu. Kdyby naopak byla jeho rychlost dvojnásobná, tak stejnou dráhu ujde za poloviční čas.“

Často se také stává, že v zadání nejsou uvedeny konkrétní hodnoty veličin, ale pouze „písmenka“ – tedy obecná hmotnost $m$, dráha $s$ apod. Tím od vás vyžadujeme, abyste s nimi počítali. Zadáme-li číselné hodnoty, můžete od začátku počítat s konkrétními čísly. Ve výpočtech pak ale nezapomínejte na jednotky. Veličina bez jednotky je jako tělo bez duše.

Poslední důležitou věcí je správný zápis čísel. Psát výsledek s patnácti desetinnými místy je zbytečné. S takovými čísly počítat můžeme, do řešení je ale vždy zaokrouhlíme.

Shrnutí

Za vaši práci nebudete nikdy kritizováni - pouze vám k ní dáme zpětnou vazbu, ve které vám poradíme, co je zbytečné, čeho se vyvarovat a na co naopak nesmíme zapomínat.

Tak na co ještě čekáte? Vzhůru do řešení! ;-)

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací