Výfuk wallpaper

Elektronická řešení

Svá řešení můžete odevzdávat i v elektronické podobě. Výhodou je, že řešení se k nám prostřednictvím internetu dostane rychleji než poštou, a proto není třeba posílat svá řešení v předstihu. I přesto ale všechna elektronická řešení vytiskneme a opravené vám je doručíme zpět poštou spolu s brožurkou (a případně dalšími materiály). Ve výjimečných případech je řešení možno po předchozí registraci odeslat e-mailem, avšak pochopitelně nemůžeme přijmout ta, která byla odeslána až po uveřejnění vzorových řešení dané série.

K nahrávaní řešení ve formátu PDF (jiné formáty nepřijímáme) slouží databáze, kterou sdílíme s bratrským seminářem FYKOS a jmenuje se FKSDB. Na této stránce se dozvíte, jak do ní vaše řešení nahrát.

Jak vytvářet elektronická řešení

Snadný postup: skener

Nejjednodušší způsob je řešení napsat ručně a poté jej naskenovat. Zvolíte-li si tento způsob, prosíme vás o použití skutečného skeneru. Řešení z fotoaparátu jsou často špatně čitelná a jejich tisk je nákladný. Nemáte-li po ruce skener, pošlete nám, prosím, svá řešení poštou.

Většina skenerů již podporuje skenování více stránek najednou do jednoho souboru PDF. Prosíme vás, abyste skenovali kompletní řešení jednoho příkladu do jednoho PDF souboru.

Pokud váš skener neumí vytvářet soubory pdf, je potřeba naskenované obrázky převést do PDF – viz níže.

Lepší postup: textový editor

K psaní dokumentů můžete využít více programů: Microsoft Word, volně šiřitelný Open Office1) a další. V tomto návodu si ukážeme práci s Open Office. Nicméně, psaní rovnic ve Wordu je velice podobné a navíc velmi názorné.

Psaní rovnic

Psaní rovnic v počítači není vůbec složité a pro fyziky je i důležité. Chceme-li do textu vložit rovnici, vybereme záložku VložitObjektRovnice (v MS Word ještě jednodušeji VloženíRovnice). Otevře se nám prostředí pro psaní rovnic:

Zkuste do editoru napsat

x^2 = 10 / y

V dokumentu by se měla objevit rovnice $x^2 = 10 / y$, tj. přesně tak, jak jste ji zapsali. Není nic snadnějšího! Všimněme si, že mocninu zapisujeme symbolem ^. Chceme-li do mocniny vložit více znaků než jen dvojku, tyto znaky umístíme do složené závorky:

2^{2 + 3} = 2^5 = 32

Měla by se vám zobrazit rovnice $2^{2+3} = 2^5 = 32$.

Speciální příkazy

Často se stává, že kromě jednoduchých výrazů musíte napsat i výrazy trochu složitější, například zlomek nebo odmocninu. Tyto objekty najdete na pomocné liště vlevo, nebo je přímo napíšete příkazy, které vycházejí z anglického pojmenování. Do editoru rovnic napište

{3 + 5}over{10} + sqrt{9} = {8 + 30}over{10} = 3,8

Dostali jste $\frac{3 + 5}{10} + \sqrt{9} = \frac{8 + 30}{10} = 3{,}8$?

Kromě psaní lze využívat i pomůcky na levé straně pracovní plochy, kde lze na jednotlivé matematické formáty kliknout a jejich „kód“ se objeví v editoru dole.

Řecká písmena

Řecká písmena píšeme znovu pomocí jejich anglického předpisu. Navíc před písmeno napíšeme znaménko %. Tedy příkaz

sin ( %alpha + %beta + %gamma ) = 2 %omega %pi

by měl do rovnice vypsat $\sin (\alpha + \beta + \gamma ) = 2 \omega \pi$.

Převod do PDF

Uložit napsané řešení ve formátu PDF je poslední krůček před odevzdáním řešení.

MS Word i Open Office dnes již přímo podporují uložení souboru do formátu PDF. V Open Office tuto možnost naleznete v nabídce Soubor→Exportovat jako PDF. Tím máte vytvořené hezky vypadající řešení připravené na upload.

Pokud váš textový editor tuto možnost neposkytuje, můžete si soubor „vytisknout“ pomocí tzv. virtuální tiskárny. Zvolte Soubor→Tisk nebo použijte zkratku Ctrl+P. V seznamu tiskáren pak vyberte tiskárnu, která se jmenuje jinak než běžné tiskárny (oblíbenou virutální tiskárnou je např. PDFCreator). Pak se místo tisku otevře program, kde si zvolíte, do jaké složky tiskárna soubor vytiskne, tzn. vytvoří jeho kopii ve formátu PDF.

1)
Stáhnout si ho lze zde
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací