Výfuk wallpaper

2. prázdninová série 10. ročníku

Termín odeslání poštou: 23. 8. 2021 20:00:00
Termín uploadu: 23. 8. 2021 20:00:00

Letáček všech prázdninových sérií
Zadání 2. prázdninové série

 1. Kvíz

6
7
8
9
(10 bodů)

1. Proč vře voda na horách dříve?

A. Je zde nižší atmosférický tlak.
B. Je zde vyšší atmosférický tlak.
C. Je zde nižší teplota okolí.
D. Je zde vyšší teplota okolí.

2. Jaká je hustota destilované voda v $\mathrm {oz.ly^{-3}}$ (unce na světelný rok krychlový)?

A. $5{,}483 \cdot 10^{42}$
B. $7{,}651 \cdot 10^{27}$
C. $2{,}987 \cdot 10^{52}$
D. $4{,}200 \cdot 10^{69}$

3. Jaký tvar má talíř u antén?

A. konkávní
B. kulový
C. paraboliod
D. hyperboloid

4. Na obrázku  je zakreslen obvod, ve kterém se snažíme měřit napětí a proud na diodě. Který z komponentů je zapojen špatně?

A. dioda
B. rezistor
C. voltmetr
D. ampérmetr

5. Na otevřené moře s hustotou vody $1\;025 \mathrm{kg\cdot m^3}$ se odtrhla kra hustoty $920 \mathrm{kg\cdot m^3}$ o rozměrech $5 \mathrm{m}\times 4 \mathrm{m}\times 20 \mathrm{cm}$. Kolik tučňáků oslích s hmotností $6 \mathrm{kg}$ se na tuto kru vejde?

A. 50
B. 70
C. 100
D. 120

6. Mějme 10 stejných kuliček, z nichž 5 je černých a 5 bílých. Jaká je pravděpodobnost, že při vytahování právě dvou kuliček vytáhneme jednu od každé barvy.

A. $\frac {2}{9}$
B. $\frac {1}{4}$
C. $\frac {3}{10}$
D. $\frac {2}{5}$

7. Jarda s Mařenkou si povídali přesně při západu Slunce, za zeměpisné šířce $\phi $. Jarda si představuje, že se prokope skrz zemský střed na druhou stranu zeměkoule do bodu A. Mařenka si zase představuje, že někde na Zemi v bodě B přesně ve stejný okamžik pozorují východ slunce a až Mařence s Jardou bude Slunce zase vycházet, obyvatelům bodu B bude Slunce zapadat. Urči úhlovou vzdálenost bodů A a B.

A. $0\dg $
B. $\phi $
C. $2\phi $
D. $3\phi $

8. Jaký jev je vyobrazen na obrázku

A. kapilární represe
B. kapilární deprese
C. kapilární elevace
D. zdymadlový jev

9. V zimě je populární jezdit na běžky. Proč je ale možné, že se na běžkách může člověk odrážet a zároveň klouzat.

A. Běžky mají ze spodní strany šupiny umožňují pohyb pouze v jednom směru.
B. Je to umožněno pouze technikou lyžování.
C. Běžky mají speciálně ohnuté konce.
D. Síla působí pod jiným úhlem při odrážení.

10. Co NENÍ pravda o nových raketách od firmy SpaceX?

A. Mají znovupoužitelné části.
B. Používají nový princip raketových motorů.
C. Mají být největší v historii.
D. Přistávají zásadně na vodní plošiny.

 2. Délka stínu

6
7
8
9
(10 bodů)
figure

Organizátoři si všimli, že v létě, když je jasno, je na slunci hodně teplo. Napadlo je proto spočítat, kdy na zemi v našich zeměpisných šířkách dopadá nejvíce energie ze Slunce. Nejvíce záření na zem dopadá ve chvíli, kdy je slunce nejvýše na obloze.

Pomozte organizátorům tak, že změříte, kdy je pravé poledne a jak je Slunce vysoko nad obzorem v tento čas. Měření proveďte pomocí tyče kolmé k zemi s délkou minimálně $50 \mathrm{cm}$. V průběhu letních prázdnin (v rozmezí alespoň jednoho měsíce) minimálně dvakrát změřte čas, kdy bude stín tyče nejkratší a délku tohoto stínu. Poté spočítejte, jak vysoko nad obzorem bylo slunce a o kolik se tato výška během prázdnin změnila.

 3. Noe

6
7
8
9
(10 bodů)
figure

Podle Starého zákona Noe zachránil faunu před potopou tak, že postavil loď do které naložil pár od každého druhu zvířat. Odhadněte, jak těžká by jeho archa byla. Hmotnost materiálu potřebného ke konstrukci lodi můžete zanedbat. Jaké rozměry by taková loď musela mít, aby nebyla příliš vysoká? Porovnejte se současnými nákladními loděmi.

Bonus: Projela by Suezským průplavem?

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací