Výfuk wallpaper

1. prázdninová série 10. ročníku

Termín odeslání poštou: 19. 7. 2021 20:00:00
Termín uploadu: 19. 7. 2021 20:00:00

Letáček všech prázdninových sérií
Zadání 1. prázdninové série

 1. Kvíz

6
7
8
9
(10 bodů)

1. Lubor pálil pavouky lupou a Marco sférickým zrcadlem se stejným poloměrem. U obou se pavouci nachází v místě, kde je nejvíce světla. U kterého z nich je v tomto bodě vyšší teplota?

A. U Lubora
B. U Marca
C. U obou stejně
D. Světlo a teplo na sobě nejsou závislé

2. Čeho je jednotka $\mathrm {kg.m^2.s^{-2}.A^{-2}}$

A. kapacitance
B. luminiscence
C. indukčnost
D. magnetický indukční tok

3. Posádka v zapomenutém městě měla tolik vojáků, že mohli nastoupit do řad po jednom, po dvou, po třech, a tak dál až po desíti a nikdy ani jeden muž v řadě nechyběl ani nepřevyšoval. Nejméně kolik vojáků bylo v posádce?

A. 1260
B. 2520
C. 6300
D. 7560

4. Na dně které nádoby na obrázku  je největší tlak?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. Ve všech je tlak stejný.

5. Sklenička opatrně ponořená do vody dnem dolů klesla pod hladinu přesně po okraj. Pokud měla sklenička (vyrobená pochopitelně ze skla) hmotnost $400 \mathrm{g}$, jaký vnitřní objem uváděl výrobce skleničky?

A. $2{,} \mathrm{dl}$
B. $2{,}5 \mathrm{dl}$
C. $3{,} \mathrm{dl}$
D. $3{,}5 \mathrm{dl}$

6. Kdejakému pánovi se jistě stalo, že se mu v tanečních partnerka postavila podpatkem na nohu. Mnozí si pak stěžují, že jejich partnerka je těžká jako slon. Bolelo by to ale od slona stejně? Partnerka má podpatek s přibližně čtvercovou podstavou o hraně $2 \mathrm{cm}$ a váží $45 \mathrm{kg}$. Jelikož zavrávorala, stojí pouze na jednom podpatku na partnerově noze. Oproti ní slon o hmotnosti $4 \mathrm{t}$ stojí nejvýše na všech čtyřech nohách (přičemž pod jednou se pak nachází noha tanečníkova), z nichž každá má plochu $1\;300 \mathrm{cm^2}$. Na kolika nohách musí stát slon, aby se co nejvíce přiblížil tlaku tanečnice?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7. Které žárovky budou podle schématu  svítit, jestliže sepneme spínače 1 a 4?

A. žádná
B. 1 a 2
C. 1, 2, 4
D. všechny

8. Co je vyobrazeno na obrázku?

A. teploměr
B. siloměr
C. voltmetr
D. kompas

9. Kdo získal Nobelovu cenu v roce 1921?

A. Max Planck
B. Albert Einstein
C. Erwin Schrödinger
D. Marie Curie-Skłodowská

10. Jaký prvek se štěpí v jaderných elektrárnách.

A. $^{232}Th$
B. $^{235}U$
C. $^{237}Np$
D. $^{238}U$

 2. Voda z mraku

6
7
8
9
(10 bodů)

 Ačkoliv všichni máme rádi v létě teplé počasí, ani v létě se občasnému dešti nevyhneme. K řešení této úlohy si vyberte deštivý den a změřte, kolik vody během dne napršelo. Výsledek pak porovnejte s blízkou metorologickou stanicí. Pokud se liší, zkuste vysvětlit proč.

 3. Koloběh vody

6
7
8
9
(10 bodů)

 Pokuste se odhadnout, jaké množství vody jste již stihli za celý svůj život vypít nebo přijmout z jiných zdrojů (třeba z ovoce). Jaká je pravděpodobnost s ohledem na celkové množství vody na Zemi, že ze sklenici vypijete molekulu vody, kterou jste již dříve vypili? Odhady provádějte odborně, podložte výpočty a nezapomeňte uvést zdroje.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací