Výfuk wallpaper

Podmínky zpracování osobních údajů

Souhlas se sdílením osobních údajů při zájmu se zapsat do newsletteru udělujete Univerzitě Karlově se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby korespondenčního semináře Výfuk Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jen Výfuk a MFF UK).

MFF UK tyto údaje zpracovává za účelem rozesílání newsletteru a k plánování propagace. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a smažeme Vaše osobní údaje tím, že nám napíšete e-mail na adresu vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz.

Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Dále máte právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací